genereus stadspark

‘Een genereus stadspark – een park voor iedereen
‘A generous Stadspark – a park for everyone

the concept

Hoe wordt diversiteit een vanzelfsprekend en verrijkend bestanddeel van het vernieuwde Stadspark? Met een divers team (een mix van bewoners, ambtenaren en creatieven) is gewerkt aan een innovatieve diversiteitsboost voor de plannen voor het Stadspark. Het is daarmee geen afgerond plan waar we samen aan werken. We werken aan een extra laag waarmee het Stadspark genereuzer kan worden.

Het concept hiervoor is ontwikkeld tijdens de Design Sprint en uitgewerkt in dit magazine.

How does diversity become an integral and enriching component of the renewed Stadspark? With a diverse team (a mix of residents, civil servants and creatives) we worked on a diversity boost for the plans for the Stadspark. It is therefore not a complete plan that we are working on together. We are working on an extra layer that will make the Stadspark more generous.

The concept for this will is developed during the Design Sprint and elaborated in and explored with this magazine.

TEAM Stadspark: Anne Brouwer, Anouk Kruizinga, Ciska van Hes, Mirjam Aalfs, Max Pogrzeba, Trudy Heijne

Download the magazine here