Join the designteam!

design sprint – interventions – festival

**Calling all citymakers (in the making)!! We still have a couple of spots for maker talents to participate and become part of the designteams – please apply here -before the 18th of july!**

** Oproep aan alle stadmakers (in spe)!! We hebben nog een aantal plekken voor stadmakers in de ontwerpteams. Meld je hier aan – voor de 18 juli!**

Ben jij een stadmaker – Are you a citymaker?
Wil je een stadmaker worden? – Do you want to become a citymaker?
Wil je meer weten over en aan de slag met diversiteit in Groningen?
Want to know more about and work on diversity in Groningen?

Grijp jouw kans en meld je aan!

Take this opportunity and apply!

In drie diverse teams worden drie interventies voor Genereus Groningen ontwikkeld. Tijdens dit proces worden de deelnemers opgeleid tot stadmakers en diversiteitsdenkers. Dit begint met een Design Sprint (met Stefaan van Dist) in de week van 24 t / m 28 augustus. In die week worden prototypes gemaakt, voor een interventie die in september en oktober in wijken van Groningen wordt uitgevoerd. In november zijn deze interventies onderdeel van het festival ‘Genereus Groningen’.

In three diverse teams three interventions will be developed for Generous Groningen. During this design process the participants will get a training as citymakers and diversity champion. This will start with a Design Sprint (with Stefaan van Dist) in the week of 24 – 28 August. The goal is to prototype an intervention to be implemented in 3 neighbourhoods of Groningen during September and October. These interventions will be showcased in the ‘Generous Groningen’-festival in November.

De stadmakers die meedoen krijgen de kans om de interventies uit te werken en te maken in september/ oktober. Hiervoor is budget voor de materialen en een onkosten vergoeding. The citymakers that will join get the opportunity to design and make the interventions after the design sprint. There is a small budget for material and expenses.

Ja! Het lijkt mij gaaf om deelnemer te worden in één van de ontwerpteams. Per team zijn er 2 plekken. De stadmakers dragen de verantwoordelijkheid voor het maken en de uitvoering van de interventie. Je hoeft geen ontwerper te zijn, ontwerpkracht en actiekracht is wel nodig.

Yes! I’d like to be part of one of the designteams. Every team has 2 citymakers. They are responsible for the making and implementation of the intervention! It is not necessary to be a designer, design- and action-powers are required.

Meld je aan met dit formulier, voor 18 juli. Apply for the designteams through this form, before 18th of july.

Blok 20 augustus (kick-off) en de week van 24 t/m 28 augustus (design Sprint) in jouw agenda. Make sure you are able to join us the 20th of August for the kick-off and the from the 24th until the 28th of august for the Design Sprint.

In de week van 20 juli laten we je weten of je erbij bent! In the week of the 20th of July we will let you know if you are part of the team!