Generous City – Genereuze Stad

Waarom genereus??!! 
‘Om aan een genereuze stad te kunnen bouwen moeten we het idee van de inclusieve stad afbreken. Niet alleen binnen het debat maar ook in onszelf. Met het persoonlijke krijgen we allemaal een deel van de sleutel van deze stad in handen . Dit vraagt oefening en samenwerken, niet met de neutrale professional die de wereld duidt, maar met mensen die net zo bewust dynamisch en divers zijn als de genereuze stad zelf.’
Lees hier meer.

Why generous??!
‘In order to build a generous city, we have to break down the idea of ​​the inclusive city. Not only within the debate but also within ourselves. When it becomes personal we all get a part of the key to this city. This requires practice and working together, not with the neutral professional who supposedly decodes the world, but with people who are just as consciously dynamic and diverse as the generous city itself.’
Read more here.

Netwerk – Network
Yes, I’ll join the network 
Ja, ik doe mee!