Genereus Groningen slow festival

GEEF JE HIER OP! PLEASE REGISTER HERE! 

Ons slow festival is zoveel mogelijk tweetalig. 
We aim to make our
slow festival accessible for both Dutch and English speakers. 

Hoe kunnen we elkaar blijven ontmoeten, samenwerken en vormgeven aan onze steden op een genereuze en inclusieve manier? Wat is een genereuze stad eigenlijk? Is die anders dan de inclusieve stad? En hoe maken we die samen? Is deze stad ooit af? 

Doe, denk en praat mee tijdens ons slow festival ‘Genereus Stadmaken!’ Twee interactieve lunch breaks met presentaties, workshops en uitwisseling over het bouwen aan de Genereuze stad. We presenteren en bespreken de resultaten van het ‘Anders Werken’ project Genereus Groningen

How can we meet, interact, and work together to shape our cities in a generous and inclusive way? What is a generous city? Is it any different than an inclusive city? How can we make this city together? Will this city ever be finished? 

Join us to think about and discuss these and other questions in two tasty bite-sized slow-festival lunch chunks “Making the Generous City”. Interactive moments of talks, workshops, presentations and exchange on building a Generous City Presenting and discussing the outcomes of the ‘Anders Werken’ project Generous Groningen.


GEEF JE HIER OP! PLEASE REGISTER HERE! 


Programme outline 

(mixing online & offline)

session 12th feb 12:00 – 14:00 

Starring: Jorrit Albers, Sanne Boekel, Anne Brouwer, Trudy Heijne, Imogen Humpris, Hanka Otte, Max Pogrzeba, Michiel Teeuw, Elen Trell.

Presentaties van de resultaten van het Genereus Groningen project, met o.a. bijdragen van onderzoekers en stadmakers betrokken bij het project. De drie interventies, bedacht voor drie locaties in Groningen worden hier gepresenteerd.
Presentation of the outcomes of the Generous Groningen project, with o.a contribution from researchers and citymakers who worked on the project. The three interventions, designed for three locations in Groningen will be presented.

Relevant voor: Groningse gebiedsteams, beleidsmakers, ontwerpers, stadmakers en diversiteitshelden. Relevant for municipal and social workers, policymakers, citymakers, diversity champions. 


SESSION 19TH FEB 12:00 – 14:00 

Starring: URBANOS , maieutic, Studio MARCHA! … and more…

Presentaties, workshop en paneldiscussie met o.a.  URBANOS (Rotterdam), de gemeente Groningen, maieutic and Studio MARCHA!, – over genereus en/of inclusief stadmaken.
Presentations, workshop and panel discussion with o.a. URBANOS (Rotterdam), the Municipality of Groningen, maieutic and Studio MARCHA!, on inclusive and generous city-making.

Relevant voor: ontwerpers, stadmakers & diversiteitshelden.
Relevant for urban planners, citymakers, diversity champions.


GEEF JE HIER OP! PLEASE REGISTER HERE! 

Ons slow festival is zoveel mogelijk tweetalig. 
We aim to make our
slow festival accessible for both Dutch and English speakers.